MEDGYESEGYHÁZA SPORTEGYESÜLET Alapítás éve: 1920

ÜVÖZZÖLLEK A MEDGYESEGYHÁZA SPORTEGYESÜLET HONLAPJÁN

hatarozat1.jpg

hatarozat12.jpg

2016/17 Sportfejlesztési program

A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve

Medgyesegyháza Sportegyesület

 

A kérelmező szervezet rövidített neve

MSE

 

 

Gazdálkodási formakód

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt

 

költségek tekintetében

 

 

 

 

Tagsági azonosítószám

476

 

 

A kérelmező jogállása

Amatőr

 

 

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

 

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

 

Utánpótlás típusa

Bozsik program

 

 

Adószám

19741372-1-04

 

 

Bankszámlaszám

11733137-20000772-00000000

 

 

A kérelmező szervezet székhelye

 

Irányítószám

5666

Város

Medgyesegyháza

Közterület neve

Kossuth

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

-

 

Lépcsőház

-

Emelet

-

 

Ajtó

-

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérelmező szervezet levelezési címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A levelezési cím megegyezik a székhely címével

 

 

 

 

Irányítószám

5666

Város

Medgyesegyháza

Közterület neve

Kossuth

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

-

 

Lépcsőház

-

Emelet

-

 

Ajtó

-

 

 

 

Telefon

+36 30 701 10 30

Fax

-

 

Honlap

www.medgyesisport.hupontE.hu-mail cím

medgyesegyhazase@freemail.hu

 

 

 

 

 

A képviselő adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Nagy Attila

 

 

 

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

egyesületi elnök

 

 

 

Mobiltelefonszám

+36 30 228 87 81

E-mail cím

nagyattil.a@freemail.hu

 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

 

 

 

Nagy Attila

+36 30 701 10 30

medgyesegyhazase@freemail.hu

 

 

 

 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

 

Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

 

 

 


 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel

2014

2015

 

2016

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás

3 600 000 MFt

31 500 000 MFt

3

000 000 MFt

 

 

 

 

 

Állami támogatás

1 834 896 MFt

2 797 278 MFt

0

MFt

 

 

 

 

 

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 948 321 MFt

815 000 MFt

1

150 000 MFt

 

 

 

 

 

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1 782 000 MFt

4 499 064 MFt

7

442 703 MFt

 

 

 

 

Egyéb támogatás

4 735 944 MFt

190 000 MFt

190 000 MFt

 

 

 

 

Összesen

13 901 161 MFt

39 801 342 MFt

11 782 703 MFt

 

 

 

 

 

 

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás

2014

2015

 

2016

 

 

 

 

 

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

861 370 MFt

3 812 254 MFt

3

060 000 MFt

 

 

 

 

Működési költségek (rezsi)

313 509 MFt

423 257 MFt

420 000 MFt

 

 

 

 

 

Anyagköltség

1 790 134 MFt

2 699 609 MFt

2

400 000 MFt

 

 

 

 

 

Igénybe vett szolgáltatás

1 096 345 MFt

2 843 495 MFt

0

MFt

 

 

 

 

 

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

9 755 489 MFt

1 324 564 MFt

0

MFt

 

 

 

 

 

Összesen

13 816 847 MFt

11 103 179 MFt

5

880 000 MFt

 

 

 

 

 

 

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás

2014

2015

2016

 

 

 

 

Utánpótlásra fordított összeg

2 393 426 MFt

5 164 294 MFt

8 174 531 MFt

 

 

 

 

Működési költségek (rezsi)

152 000 MFt

220 000 MFt

340 000 MFt

 

 

 

 

 

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím

Beadás

 

Teljes támogatás

 

Közreműködői

 

 

 

 

 

 

Személyi jellegű ráfordítások

 

0

Ft

0

Ft

 

 

 

 

 

 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

 

0

Ft

0

Ft

Előfinanszírozott (nem ingatlan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

 

0

Ft

0

Ft

Előfinanszírozott (ingatlan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

 

0

Ft

0

Ft

Utófinanszírozott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

 

7

541 629 Ft

135 212 Ft

 

 

 

 

 

Általános képzés

 

162 437 Ft

3

249 Ft

 

 

 

 

 

 

Szakképzés

 

0

Ft

0

Ft

 

 

 

 

 

 

Közreműködői díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

 

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Medgyesegyháza Sportegyesület jogelődje 1920 -ban alakult. Így egyesületünk 96 éves múltra tekint vissza. Elődeink akarata, célkitűzései és eredményei minket utódokat arra kötelez, hogy az eszméket tovább éltetve a sport iránti elkötelezettségtől vezérelve további célokat tűzzünk ki. Egyesületünk az MLSZ futballfejlesztési stratégiájával egyetértve nyújtja be a sportfejlesztési programot. jelenleg a Medgyesegyháza Sportegyesület 197 fő taglétszámmal és három szakosztállyal működik. A labdarúgó szakosztály 116 fő játékossal rendelkezik, ebből utánpótlás korú játékos 90 fő. A 2013/2014-es évadban újra indított U16 és U19-es csapatok mellett a 2014/2015 évi bajnoki szezonban beneveztük a megyei bajnokságba az U14-es csapatunkat is. A lelkiismeretes szakmai munkának köszönhetően a felnőtt csapatunk a 3. az U17 -es 4. az U14 -es 2. helyen szerepelnek a bajnokságban. A létszámunk folyamatos emelkedést mutat. Létesítmény feltételek: az önkormányzati tulajdonú sportpályát az egyesület üzemelteti. Ezen az ingatlanon egy db 104m x 60m méretű füves pálya található. Egy 120 ülőhelyes fedett lelátóval is rendelkezünk. Az ingatlanon lehetőség van egy új 100 x 60m-es pálya kialakítására, mely a távlati céljaink között szerepel. A 2014. évben egy MVH-s pályázat keretében 4 700 000 Ft értékű fejlesztést hajtottunk végre. Pályakarbantartó eszközöket, irodabútorokat és irodatechnikai eszközöket vásároltunk. Az önkormányzat segítségével egy fő pályagondnok segíti az egyesület munkáját. Az edzéseket három szakember végzi. Ebből hárman testnevelő tanári végzettséggel, egy fő UEFA B, egy D licenszes és egy fő grassroots edzői képesítéssel rendelkezik. Az egyesület jó kapcsolatokat ápol az önkormányzattal, a helyi iskolával és a civil szervezetekkel. Egyt edző a helyi iskolában dolgozik testnevelőként, ami elősegíti a gyermekek egyesületben való sportolását. Az iskola részt vesz az Intézményi Bozsik Programban is, ahol körzetközponti feladatokat is ellátunk a két edző-testnevelő segítségével. Az intézményi programok alkalmával rálátásunk van a környező településeken élő és iskolába járó gyermekekre. Folyamatosan irányítjuk a tehetséges gyerekeket az egyesületbe. A környező településekről egyre többen fociznak egyesületünkben. Szeretnénk, hogy a környező települések között központi szerepet betöltve a focizni szerető gyermekeket összegyűjtve egyre nagyobb létszámmal rendelkeznénk. Több településen nincs sportegyesület, így egy bizonyos hiányt is pótol a tevékenységünk.

 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Nem releváns.

 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt 2016. július 1 - 2017. június 30-ig tart. A tevékenység ütemterve: 1. 2016. 07.01-07.15-ig előkészület a bajnoki szezonra ( nevezések leadása, pályahitelesítés előkészítése, sportorvosi vizsgálat előkészítése, átigazolási ügyek előkészítése. Edzőtábor szervezése. 2. 2016. 08.01-09.30- ig U7-U19 csapatok edzőtáboroztatása. 3. 2016. 07.16- 2017. június 20-ig U17, U19 csapatok edzései 3 nap/hét gyakorisággal. 4. 2016. 08.15-2017. június 30 az U17, U19 -es csapatok szerepeltetése a megyei bajnokságban. 5. 2016. 08.15-2017. június 20-ig U7-U14 csapatok edzései 2-3nap/hét alkalommal. 6. 2016. 9-10. hó U7 -9-11 csapataink Bozsik Program tornáin való részvétele 7. 2016. 9-10-11- hó U13 csapat Bozsik Program tornáin való részvétele. 8. 2016. 09.01- a felszerelések, eszközök folyamatos beszerzése. 9. 2016. 09.01- az előző tanév intézményi programjában felfedezett tehetséges gyermekek egyesületbe való igazolása. 10. 2016. 12. utánpótlás csapatok részvétele meghívásos teremtornákon. 11. 2017. 01. Téli Kupa utánpótlás torna megszervezése, lebonyolítása. 12. 2017. 02. utánpótlás csapatok részvétele meghívásos teremtornákon. 13. 2017. 3-4-5. hó U7-9-11 csapataink Bozsik Program tornáin való részvétele. 14. 2017. 3-4-5. hó U13 csapat Bozsik Program tornáin való részvétele. A növekvő játékos létszám a felnőtt csapat M I. o-ban való szerepeltetésének terve és a szakmai fejlődés igénye megköveteli edzőink szakmai előre lépését. Várhatóan ősszel induló UEFA B és grassroots C tan folyamon 2 jelenlegi és egy új edző kolléga fog részt venni. Két edző kolléga vidékről jár edzést tartani ezért az ő esetükben saját gépjárművel oldható meg az edzések és a versenyeken való részvételük. A vvidékről edzésre és versenyekre járó gyermekeket az időben nem megfelelő tömegközlekedés miatt személygépkocsival tudjuk szállítani. Ennek költségei tervezve lettek a sportfejlesztési programban.

 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A labdarúgók létszámának növelése: a 2013/2014. évadban elkezdett létszámnövelés (U16, U19, felnőtt csapatok újra szervezése és elindítása a bajnokságba, a 2014/2015. évadban U14-es csapat elindítása a bajnokságban, valamint az U7, U9, és az U13-as csapatok létszámának növelését folytatni kívánjuk a 2016/2017. évadban is. A már működő csapatok folyamatos edzéseinek és versenyeztetésének biztosítása a célunk, valamint a meglévő csapatok létszámának stabilizálása és növelése. A támogatás által beszerzett eszközök, felszerelések motiválják a már meglévő játékosokat és vonzó lehet a jó körülmények az új játékosoknak is. Elképzelésünk szerint a sportolási körülmények folyamatos javulása további létszámnövekedést fog eredményezni. A környező településekről és oda vissza megszervezzük a játékosok szállítását, hiszen több vidéki játékos esetében sem az anyagi lehetőség, sem a tömegközlekedés nem tenné lehetővé az edzésekre és a mérkőzésekre való bejárást. Az eredményesség érdekében a Bozsik Programban és a megyei bajnokságokban szerepeltetjük a korosztályos csapatainkat. Két testnevelő-edzőnk segítségével, részvételével a helyi általános iskola és az óvoda részt vesz negyedik éve az Intézményi Bozsik Programban. Körzetközponti feladatokat látunk el ebben a programban kollégáink eredményes szakmai és szervező munkája eredményként 6 település iskolája és óvodája kapcsolódott a programhoz a körzetünkben. Működik a tehetségek akadémiákba és NB-s klubokhoz való irányítása is, hiszen az elmúlt két évben 4 játékosunk igazolt el ilyen egyesületekbe. Az egyesületi Bozsik Programban szintén körzetközponti feladatokat látunk el immár több éve. A 2013/2014. évadban pedig alközponti feladatokat is végeztünk. Edzőink folyamatosan részt vesznek az MLSZ által szervezett licensz megújító képzéseken, valamint a megyei továbbképzéseken. Összefoglalva: ez asportfejlesztési program biztosítja a labdarúgók létszámának folyamatos emelkedését, a korosztályos csapatok utánpótlás-nevelési programban való részvételét, az edzői munka minőségének javulását, a tehetségek felfedezését, kibontakoztatását és tovább irányítását.

 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Medgyesegyháza település a leghátrányosabb kistérségben elhelyezkedő település. Folyamatos lakosságszám csökkenés tapasztalható. A munkahelyek hiánya miatt sok szülő a lakóhelyétől távol talál munkát. A sportfejlesztési program rövid távú hatása lehet hogyha a családok gyermekei a labdarúgást megszeretve jó körülmények közt edzenek képességeik folyamatosan fejlődnek visszatartó erő lehet az elköltözést tekintve. a sport révén jó közösségek alakulnak ki, melyek a halmozottan hátrányos helyzetű családból érkező gyermekek számára jó példát ad. A jó közösség ereje kitörési lehetőséget nyújt számukra. Ha a gyermekek sportolási lehetőségei adottak és egyéb életfeltételek ( iskola, egészségügyi szolgáltatás, szórakozási lehetőség) kielégítőek a lakóhelyen csak a munkalehetőség miatt nem feltétlenül választják a költözést. Eben segíthet egyesületünk asportfejlesztési program megvalósításával. Hosszútávú hatása, hogy az utánpótlásképzésben résztvevő gyermekek tehetségük kibontakozása révén megélhetési lehetőséget kapnak. Vagy közvetlenül a sportból tud megélni, vagy a sport egyéb területein ( sportmenedzser, testnevelő, edző). Közvetlen társadalmi hatás, hogy a szülők gyermekeiket figyelemmel kísérik szurkolóként részt vesznek a mérkőzéseken. így közvetlen tapasztalatot szereznek a foci belső világáról. a szülők a legnagyobb segítséget tudják nyújtani a működés során. További hosszú távú társadalmi hatása a sportfejlesztési programnak, hogy a helyi felnőtt csapat játékosállománya biztosítva lesz, mely a helyi labdarúgást kedvelő lakosság egyik szórakozási lehetősége. Összefoglalva: előnyök:sportolói létszámnövekedés, szülői létszámnövekedés, környező kistelepülések ( ahol nem működik sportegyesület) gyermekeik bevonása az utánpótlás-nevelésbe. Edzői létszámnövekedés, edzői tevékenység minőségének javulása. Kockázatok: családok elköltözése.

Személyi jellegű ráfordítások

 

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)

Kategória

Képesíté

Adózás

 

Havi

Kif.

 

Bruttó

Munkáltatói

 

Évadra jutó ráfordítás

 

megnevezése

 

 

s

módja

 

munka-

juttatás (Ft/hó

járulékok (Ft/hó)

 

összesen (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

óra

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

 

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Ft

0 Ft

 

0 Ft

 

 

0 Ft

 

 

0 Ft

0 Ft

 

0 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

 

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás

 

Mennyiségi egysé

Mennyisé

Egységá

Tervezett beruházási, felújítási érték

 

 

 

 

megnevezése

 

 

 

g

 

g

r

 

(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyi eszköz

 

 

 

 

 

 

 

Indoklás

 

 

 

 

 

megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

 

Közreműködői díj

 

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Ft

 

0 Ft

 

0 Ft

 

0 Ft

 

0 Ft

 

0 Ft

 

0 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória

Tárgyi eszköz

Beruházás, felújítás

Beruházás, felújítás

Használatba vétel

U.f.

É.k.

Tervezett

 

beruházás/felújítás

tervezett kezdete (év,

tervezett befejezése (év,

tervezett időpontja (év,

 

 

beruházási

 

megnevezése

hónap)

hónap)

hónap)

 

 

érték (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

 

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

 

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí

Közvetlen

Ell. szerv. fiz.

Közreműködői

Teljes támogatás

Önrész

Elszámolandó

Teljes ráfordítás

m

támogatás

díj

díj

(Ft)

(Ft)

összeg

(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 18
Tegnapi: 3
Heti: 21
Havi: 181
Össz.: 42 347

Látogatottság növelés
Oldal: Kezdőlap
MEDGYESEGYHÁZA SPORTEGYESÜLET Alapítás éve: 1920 - © 2008 - 2018 - medgyesisport.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu